Datu bāze

“DEKORATĪVIE GLEZNOJUMI RĪGAS INTERJEROS.
14. GS. - 19.GS. VIDUS.”

Izstrādāja Vija Strupule

Sižeti

Pils laukums 3

Arhitektūra
Sabiedriska ēka. Rīgas pils
Stils
Baroks
Vieta
Siena
Novietne
Priekšpils ZR korpuss 2. stāvs, telpa T228
Tehnika
Līmes krāsa uz apmetuma
Sižets
Horizontālais trīsdalījums. Sienas augšdaļā uz pelēka fona gleznota tumši sarkana Drapērija.
Stratigrāfija
1. slānis uz 18.gs.2.cet. apmetuma
Datējums
1730.-1750.
Saglabātība
Konstatēts zondāžās. Sējumā ir grafiska kopija M1:1
Literatūra
D.Lēvalde, I.Jēkabsone, D.Ūdre. Rīgas pils. Sējums 4. Priekšpils ZR korpusa 1. stāva t116-118 un 2. stāva telpu interjeru arhitektoniski māksliniciskā izpēte.- Rīga, AIG_KROKS, 1994 (AIG arhīva Nr. 1973)