Datu bāze

“DEKORATĪVIE GLEZNOJUMI RĪGAS INTERJEROS.
14. GS. - 19.GS. VIDUS.”

Izstrādāja Vija Strupule

Sižeti

Pils laukums 3

Arhitektūra
Sabiedriska ēka. Rīgas pils
Stils
Manierisms
Vieta
Siena
Novietne
Priekšpils, telpa T113, "Valsts prezidenta kabinets"
Tehnika
Līmes (kaļķa ?) krāsa uz apmetuma
Sižets
Krāsojums pelēkos toņos, ar tumšu joslu atdalīts gaišs cokols./ Cokols ar kontūru.
Stratigrāfija
?
Datējums
Līdz 17.gs. vidum
Saglabātība
Slikta
Literatūra
I.Dirveiks. Rīgas pils priekšpils plānojuma un interjeru arhitektoniski mākslinieciskā izpēte. Rezultātu apkopojums. 1. daļa. 1995. gada fotofiksācija. - Rīga, AIG, 2000 AIG arhīva Nr. 0149