Datu bāze

“DEKORATĪVIE GLEZNOJUMI RĪGAS INTERJEROS.
14. GS. - 19.GS. VIDUS.”

Izstrādāja Vija Strupule

Sižeti

Miesnieku iela 1

Arhitektūra
Profānā apbūve
Stils
Bīdermeijers
Vieta
Siena
Novietne
3. stāvs, telpa T4
Tehnika
Līmes krāsa uz apmetuma
Sižets
Horizontālais trīsdalījums - cokols ?, monohroma jūras zilganzaļa plakne, frīze. Frīze - ornaments nav atšifrējams, redzami spilgtas oranžas krāsas laukumiņi
Stratigrāfija
?
Datējums
19.gs.2.cet.
Saglabātība
Slikta
Literatūra
Špaks A.,Beitāns K.,Lēvalde D.,Taurena R., Veinberga K. Rīga, Miesnieku iela 1. Arhitektoniski mākslinieciskā izpēte. Sēejums 1. - Rīga, Arhitektoniskās izpētes grupa, 1996 AIG arhīva Nr. 0195