Datu bāze

“DEKORATĪVIE GLEZNOJUMI RĪGAS INTERJEROS.
14. GS. - 19.GS. VIDUS.”

Izstrādāja Vija Strupule

Sižeti

Kungu iela 33

Arhitektūra
Profānā apbūve
Stils
Baroks
Vieta
Siena
Novietne
Kāpņu telpa A
Tehnika
Līmes krāsa uz rupja kaļķu javas apmetuma.
Sižets
Frīzes daļā uz melna fona konstatēts sarkans ornaments./ Melnā frīze. Frīze.
Stratigrāfija
Sākotnēja apdare
Datējums
18.gs. vidus
Saglabātība
Slikta, ornaments nav atšifrējams
Literatūra
Zviedrāns J.,Taurena R., Robežniece A. Rīga, Kungu iela 33. Arhitektoniski mākslinieciskā izpēte. Sējums 2. - Rīga, AIG, 2004. gada 25. septembris AIG arhīva Nr. 0252