Datu bāze

“DEKORATĪVIE GLEZNOJUMI RĪGAS INTERJEROS.
14. GS. - 19.GS. VIDUS.”

Izstrādāja Vija Strupule

Sižeti

Kungu iela 33

Arhitektūra
Profānā apbūve
Stils
Baroks
Vieta
Sienas un griesti
Novietne
Vairākas telpas
Tehnika
Līmes krāsa uz apmetuma
Sižets
1766. gada ēkas taksācijā minētas apgleznotas (gemahlten) sienas un griesti./ Gleznojums
Stratigrāfija
Sākotnēja apdare
Datējums
18.gs. vidus
Saglabātība
Nav konstatēts dabā
Literatūra
Zviedrāns J.,Taurena R., Robežniece A. Rīga, Kungu iela 33. Arhitektoniski mākslinieciskā izpēte. Sējums 2. - Rīga, AIG, 2004. gada 25. septembris AIG arhīva Nr. 0252