Datu bāze

“DEKORATĪVIE GLEZNOJUMI RĪGAS INTERJEROS.
14. GS. - 19.GS. VIDUS.”

Izstrādāja Vija Strupule

Sižeti

Grēcinieku iela 6

Arhitektūra
Profānā apbūve
Stils
Baroks
Vieta
Siena
Novietne
2. stāvs, stūra telpa
Tehnika
Līmes krāsa uz graudaina apmetuma
Sižets
Tumši 32.,33. cm augsti cokoli. 2. slānī - violeta nokrāsa.Siena balsināta. 1. slānī, iespējams, krāsoti sienas rusti./ Cokols. Rusti
Stratigrāfija
Pirmie 4 slāņi
Datējums
18.gs.
Saglabātība
Fragmentāra
Literatūra
DirveiksI. Taurena R. Rīga, Grēcinieku iela 6. Arhitektoniski mākslinieciskā inventarizācija. - Rīga, AIG, 2004.g.19.jūlijs AIG arhīva Nr. 0304