Datu bāze

“DEKORATĪVIE GLEZNOJUMI RĪGAS INTERJEROS.
14. GS. - 19.GS. VIDUS.”

Izstrādāja Vija Strupule

Sižeti

Mucenieku iela 5

Arhitektūra
Profānā apbūve
Stils
Bīdermeijers
Vieta
Siena
Novietne
Kāpņu telpa 2. stāva līmenī
Tehnika
Līmes krāsa uz apmetuma (uz niedru klāja)
Sižets
Zvīņu rusti. Variācija. Visu sienas plakni klāj diagonālā virzienā novietotas pusloku joslas, starp kurām ritmiski izkārtotas rozetes./ Rozete.
Stratigrāfija
3. slānis uz koka starpsienas, atbilst 5. slānim uz citām sienām
Datējums
19.gs.2.cet.
Saglabātība
Fragmentāra
Literatūra
Zviedrāns J., Strupule V., Taurena R. Rīga, Mucenieku iela 5. Arhitektoniski mākslinieciskā izpēte. - Rīga, AIG, 2002 AIG arhīva Nr. 0296