Datu bāze

“DEKORATĪVIE GLEZNOJUMI RĪGAS INTERJEROS.
14. GS. - 19.GS. VIDUS.”

Izstrādāja Vija Strupule

Sižeti

Mucenieku iela 5

Arhitektūra
Profānā apbūve
Stils
Baroks
Vieta
Siena
Novietne
2. stāvs, telpa 4
Tehnika
Līmes krāsa uz nelīdzena kaļķa apmetuma
Sižets
Gaiši zilpelēka līmes krāsa ar pelēkmelnu uzšļakstījumu. 31,5 cm augstumā no grīdas melna josliņa./ Uzšļakstījums
Stratigrāfija
3. slānis
Datējums
18.gs.vidus
Saglabātība
Fragmentāra
Literatūra
Zviedrāns J., Strupule V., Taurena R. Rīga, Mucenieku iela 5. Arhitektoniski mākslinieciskā izpēte. - Rīga, AIG, 2002 AIG arhīva Nr. 0296