Datu bāze

“DEKORATĪVIE GLEZNOJUMI RĪGAS INTERJEROS.
14. GS. - 19.GS. VIDUS.”

Izstrādāja Vija Strupule

Sižeti

Mucenieku iela 5

Arhitektūra
Profānā apbūve
Stils
Klasicisms
Vieta
Siena
Novietne
2. stāvs, telpa 2
Tehnika
Līmes krāsa uz apmetuma
Sižets
Melnā frīze, zem tās gleznoti Festoni. Frīzes joslā, iespējams, bijis vēl papildus ornaments, par ko liecina sarkanbrūnas krāsas pigmenti. Cokola daļa nav saglabājusies./ Horizontālais trīsdalījums. Zemfrīzes ornamenta josla.
Stratigrāfija
2. slānis uz 18.gs.b. apmetuma
Datējums
19.gs.sāk.
Saglabātība
Fragmentāri sienas augšdaļā
Literatūra
Zviedrāns J., Strupule V., Taurena R. Rīga, Mucenieku iela 5. Arhitektoniski mākslinieciskā izpēte. - Rīga, AIG, 2002 AIG arhīva Nr. 0296