Datu bāze

“DEKORATĪVIE GLEZNOJUMI RĪGAS INTERJEROS.
14. GS. - 19.GS. VIDUS.”

Izstrādāja Vija Strupule

Sižeti

Zirgu iela 4

Arhitektūra
Profānā apbūve
Stils
Baroks
Vieta
Ārsienas augšdaļā zem ieloces
Novietne
1. stāvs, telpa 101
Tehnika
Līmes krāsa uz apmetuma
Sižets
Gleznojums. Uz balta fona melns triepiens.
Stratigrāfija
Sākotnēja apdare
Datējums
17.gs.b., 18.gs.s.
Saglabātība
Ļoti fragmentāra, kompozīcija nav nolasāma
Literatūra
Veinberga K., Zviedrāns J., Rozentāle A. Rīga, Zirgu iela 4, Ēkas arhitektoniski mākslinieciskā inventarizācija un fasāžu arhitektoniski mākslinieciskā izpēte.-Rīga, AIG, 2000 AIG arhīva Nr. 0289