Datu bāze

“DEKORATĪVIE GLEZNOJUMI RĪGAS INTERJEROS.
14. GS. - 19.GS. VIDUS.”

Izstrādāja Vija Strupule

Sižeti

Zirgu iela 4

Arhitektūra
Profānā apbūve
Stils
Klasicisms - Ampīrs
Vieta
Logailas niša
Novietne
2. stāvs, telpa 201
Tehnika
Līmes krāsa uz apmetuma
Sižets
Rāmju sistēma. Fragments. Gaiši rozā siena, tumši rozā cokols (57 cm), balta atdalošā josla (1 cm)./ Cokols ar kontūru
Stratigrāfija
?
Datējums
19.gs.1.cet.
Saglabātība
Saglabājies neliels fragments
Literatūra
Veinberga K., Zviedrāns J., Rozentāle A. Rīga, Zirgu iela 4, Ēkas arhitektoniski mākslinieciskā inventarizācija un fasāžu arhitektoniski mākslinieciskā izpēte.-Rīga, AIG, 2000 AIG arhīva Nr. 0289