Datu bāze

“DEKORATĪVIE GLEZNOJUMI RĪGAS INTERJEROS.
14. GS. - 19.GS. VIDUS.”

Izstrādāja Vija Strupule

Sižeti

Krāmu iela 3

Arhitektūra
Profānā apbūve
Stils
Rokoko
Vieta
Siena
Novietne
2. stāvs, telpa 2
Tehnika
Eļļas vai temperas krāsa uz apmetuma
Sižets
Rāmju sistēma. Iluzoras profiljoslas veidots rāmis ar akantu (?) dekoru stūros. Atdalīta cokola daļa. Sienas vidusdaļā iebūvēts skapis./ Akants
Stratigrāfija
?
Datējums
18.gs.2.puse
Saglabātība
Fragmentāri atsegumi
Literatūra
Jēkabsone I., Lēvalde D., Mihailova M., Jēkabsons Ģ. Rīga, Krāmu iela 3. Arhitektoniski mākslinieciskā inventarizācija. - Rīga, AIG, 1994 AIG arhīva Nr. 0201