Datu bāze

“DEKORATĪVIE GLEZNOJUMI RĪGAS INTERJEROS.
14. GS. - 19.GS. VIDUS.”

Izstrādāja Vija Strupule

Sižeti

Krāmu iela 3

Arhitektūra
Profānā apbūve
Stils
Klasicisms - Ampīrs
Vieta
Sienas
Novietne
2. stāva telpās
Tehnika
Līmes krāsa uz apmetuma
Sižets
Horizontālais trīsdalījums./Krāsojums ielocē.
Stratigrāfija
?
Datējums
Gaišs sienu krāsojums ar tumšiem 0,3 - 0,5 m augstiem cokoliem. Krāsu pārpalikumi ieloces daļā.
Saglabātība
Fragmentāri fiksēta vairākās telpās. Frīzes ornaments nav saglabājies.
Literatūra
Jēkabsone I., Lēvalde D., Mihailova M., Jēkabsons Ģ. Rīga, Krāmu iela 3. Arhitektoniski mākslinieciskā inventarizācija. - Rīga, AIG, 1994 AIG arhīva Nr. 0201