Datu bāze

“DEKORATĪVIE GLEZNOJUMI RĪGAS INTERJEROS.
14. GS. - 19.GS. VIDUS.”

Izstrādāja Vija Strupule

Sižeti

Briāna iela 11

Arhitektūra
Profānā apbūve
Stils
Bīdermeijers
Vieta
Siena
Novietne
1. stāvs, dzīvoklis2, telpa 2
Tehnika
Līmes krāsa uz guļšķautņu sienas. Spraugas aizdrīvētas ar kaļķu javu.
Sižets
Cokols 305mm augsts. Uz monohromas sienas vertikālās slejās kārtots Trafarets. Siena rozā, ornaments sarkanbrūns./ Kompakti motīvi sienas plaknē.
Stratigrāfija
?
Datējums
19.gs. vidus
Saglabātība
Fragmentāra
Literatūra
Zviedrāns J. Ēka Rīgā, Briāna ielā 11. Arhitektoniski mākslinieciskā inventarizācija. - Rīga, AIG, 2004. gada 19. jūlijā AIG arhīva Nr. 0368