Datu bāze

“DEKORATĪVIE GLEZNOJUMI RĪGAS INTERJEROS.
14. GS. - 19.GS. VIDUS.”

Izstrādāja Vija Strupule

Sižeti

Miesnieku iela 15

Arhitektūra
Profānā apbūve
Stils
Manierisms
Vieta
Ārsiena, logilas sānu plaknes.
Novietne
1. stāvs, bijusī halle, ārsiena
Tehnika
Kaļķa - līmes krāsa uz apmetuma.
Sižets
Gleznojums - melni pelēks uz balta fona. Rolverks un "Auss skrimstala" ap ailām. Ievērota simetrija. Sienas plaknē pa kreisi no portāla - ziedošas puķītes atveids.
Stratigrāfija
2. krāsojuma slānis (pirmais - kaļķa piena balsinājums, iespējams, grunts)
Datējums
1650.,60. gadi
Saglabātība
Fragmentāri saglabājies gleznojums ap ailām, logailu sānu plaknēs. Sienas lejasdaļā slānis zudis.
Literatūra
Zviedrāns J., Strupule V. Rīga, Miesnieku iela 15. Arhitektoniski mākslinieciskā inventarizācija. - Rīga, AIG, 2007.g.4. aprīlis AIG arhīva Nr. 1525