Datu bāze

“DEKORATĪVIE GLEZNOJUMI RĪGAS INTERJEROS.
14. GS. - 19.GS. VIDUS.”

Izstrādāja Vija Strupule

Sižeti

Mazā Pils iela 6

Arhitektūra
Profānā apbūve
Stils
Bīdermeijers
Vieta
Pildrežģa siena
Novietne
3. stāvs, telpa T38
Tehnika
Līmes krāsa uz apmetuma
Sižets
Tumši būns cokols ar oranžu malu, siena balsināta./ Cokols ar kontūru. Monohroms.
Stratigrāfija
Sākotnēja apdare uz 18.gs.1.p. pildrežģa sienas (agrāk bez apdares)
Datējums
19.gs.1.puse
Saglabātība
Fragmentāra
Literatūra
Lēvalde D. Ēka Rīgā, M.Pils ielā 6. Arhitektoniski mākslinieciskā inventarizācija. Atsevišķas telpas.- Rīga, AIG, 2007. gada 18. jūnijs AIG arhīva Nr. 1572