Datu bāze

“DEKORATĪVIE GLEZNOJUMI RĪGAS INTERJEROS.
14. GS. - 19.GS. VIDUS.”

Izstrādāja Vija Strupule

Sižeti

Mazā Pils iela 6

Arhitektūra
Profānā apbūve
Stils
Bīdermeijers
Vieta
Sienas un griesti
Novietne
3. stāvs, telpa T34
Tehnika
Līmes krāsa uz apmetuma
Sižets
Monohroms sarkanbrūns sienā, polihroma ieloce un plafona ierāmējums./ Perimetrālas joslas griestos.
Stratigrāfija
2. slānis uz 19.gs.1.puses apmetuma
Datējums
19.gs.1.puse
Saglabātība
Fragmentāra
Literatūra
Lēvalde D. Ēka Rīgā, M.Pils ielā 6. Arhitektoniski mākslinieciskā inventarizācija. Atsevišķas telpas.- Rīga, AIG, 2007. gada 18. jūnijs AIG arhīva Nr. 1572