Datu bāze

“DEKORATĪVIE GLEZNOJUMI RĪGAS INTERJEROS.
14. GS. - 19.GS. VIDUS.”

Izstrādāja Vija Strupule

Sižeti

Mārstaļu iela 26

Arhitektūra
Profānā apbūve
Stils
baroks/rokoko
Vieta
Sienas
Novietne
A korpuss kāpņu telpa K1
Tehnika
Kaļķa vai līmes krāsa uz apmetuma
Sižets
Krāsoti cokoli, monohroma siena/ Cokols. Monohroms.
Stratigrāfija
1. - 6. slānis uz 18.gs. s. apmetuma
Datējums
18.gs.
Saglabātība
Fragmentāra
Literatūra
Dirveiks I., Taurena R., Gailītis P., Jekševica I., Poriete I. Ēka Rīgā, Mārstaļu ielā 26. Arhitektoniski mākslinieciskā izpēte. 2. sējums Teksts, rasējumi; 3. sējums Fotoattēli.- Rīga, AIG, 2008. gada 16. decembris AIG arhīva Nr. 1801, 1802