Datu bāze

“DEKORATĪVIE GLEZNOJUMI RĪGAS INTERJEROS.
14. GS. - 19.GS. VIDUS.”

Izstrādāja Vija Strupule

Sižeti

Mārstaļu iela 26

Arhitektūra
Profānā apbūve
Stils
Klasicisms
Vieta
Siena
Novietne
B korpuss, telpa T107
Tehnika
Līmes krāsa uz apmetuma, naglotas auduma tapete sienas vidusdaļā.
Sižets
Horizontālais trīsdalījums. Cokols brūns ar melnu šļakstinājumu. Frīze - ornaments ar trīsstūru motīviem./ Uzšļakstījums. Audums uz apmetuma.
Stratigrāfija
1. krāsojuma slānis uz 18.gs. beigu apmetuma
Datējums
18.gs. beigas
Saglabātība
Fragmentāra. Pilna frīzes kompozīcija nav saglabājusies. Audums zudis.
Literatūra
Dirveiks I., Taurena R., Gailītis P., Jekševica I., Poriete I. Ēka Rīgā, Mārstaļu ielā 26. Arhitektoniski mākslinieciskā izpēte. 2. sējums Teksts, rasējumi; 3. sējums Fotoattēli.- Rīga, AIG, 2008. gada 16. decembris AIG arhīva Nr. 1801, 1802