Datu bāze

“DEKORATĪVIE GLEZNOJUMI RĪGAS INTERJEROS.
14. GS. - 19.GS. VIDUS.”

Izstrādāja Vija Strupule

Sižeti

Mārstaļu iela 26

Arhitektūra
Profānā apbūve
Stils
Klasicisms
Vieta
Siena
Novietne
C korpuss, telpa T108/108A
Tehnika
Līmes krāsa uz apmetuma, piegleznots trafarets.
Sižets
Horizontālais trīsdalījums ? Frīze - vienkāršotas Palmetes, Astragāls. Zemfrīzes ornamenta josla - Augu ornaments.
Stratigrāfija
5. apdares slānis uz 18.gs. 2. puses apmetuma
Datējums
18.gs.b., 19.gs.s.
Saglabātība
Fragmentāra, sienas apakšdaļā krāsojums zudis.
Literatūra
Dirveiks I., Taurena R., Gailītis P., Jekševica I., Poriete I. Ēka Rīgā, Mārstaļu ielā 26. Arhitektoniski mākslinieciskā izpēte. 2. sējums Teksts, rasējumi; 3. sējums Fotoattēli.- Rīga, AIG, 2008. gada 16. decembris AIG arhīva Nr. 1801, 1802