Datu bāze

“DEKORATĪVIE GLEZNOJUMI RĪGAS INTERJEROS.
14. GS. - 19.GS. VIDUS.”

Izstrādāja Vija Strupule

Sižeti

Mārstaļu iela 26

Arhitektūra
Profānā apbūve
Stils
Klasicisms
Vieta
Siena
Novietne
D korpuss, 2. stāvs, telpa T219
Tehnika
Līmes krāsa uz apmetuma
Sižets
Horizontālais trīsdalījums. Frīze - ritmiski kārtots Akants - kā "Skrejošais suns". Ornamenta josla virs cokola - Palmetes.
Stratigrāfija
1. slānis uz apmetuma
Datējums
18.gs. 4.cet.
Saglabātība
Fragmentāra
Literatūra
Dirveiks I., Taurena R., Gailītis P., Jekševica I., Poriete I. Ēka Rīgā, Mārstaļu ielā 26. Arhitektoniski mākslinieciskā izpēte. 2. sējums Teksts, rasējumi; 3. sējums Fotoattēli.- Rīga, AIG, 2008. gada 16. decembris AIG arhīva Nr. 1801, 1802