Datu bāze

“DEKORATĪVIE GLEZNOJUMI RĪGAS INTERJEROS.
14. GS. - 19.GS. VIDUS.”

Izstrādāja Vija Strupule

Sižeti

Mārstaļu iela 26

Arhitektūra
Profānā apbūve
Stils
Bīdermeijers
Vieta
Sienas
Novietne
Korpuss A, kāpņu telpa, ieejas vestibils.
Tehnika
Līmes krāsa uz apmetuma
Sižets
Rustojums pelēkos toņos./ Iluzori rusti. Rusti.
Stratigrāfija
9. slānis
Datējums
19.gs. 40. gadi
Saglabātība
Fragmentāra
Literatūra
Dirveiks I., Taurena R., Gailītis P., Jekševica I., Poriete I. Ēka Rīgā, Mārstaļu ielā 26. Arhitektoniski mākslinieciskā izpēte. 2. sējums Teksts, rasējumi; 3. sējums Fotoattēli.- Rīga, AIG, 2008. gada 16. decembris AIG arhīva Nr. 1801, 1802