Datu bāze

“DEKORATĪVIE GLEZNOJUMI RĪGAS INTERJEROS.
14. GS. - 19.GS. VIDUS.”

Izstrādāja Vija Strupule

Sižeti

Pils iela 20

Arhitektūra
Profānā apbūve
Stils
Ampīrs
Vieta
Sienas
Novietne
Kāpņu telpa
Tehnika
Līmes krāsa uz apmetuma
Sižets
Iluzori rusti visā kāpņu telpas augstumā. Rustu plaknes zaļi dzeltenā marmorizējumā, Iedziļinātās daļas zaļi brūnas. Baltas gaismas, melnas ēnas. Rusti uz sienas klāti paklājveidā, neievērojot veselu rustu "sējumu" telpas stūros./ Marmorizējums.
Stratigrāfija
sākotnējs
Datējums
1813.-1815. gads
Saglabātība
Fragmentāra
Literatūra
Špaks A. Rīga, Pils iela 20. Arhitektoniski mākslinieciskā izpēte. Rokraksts AIG arhīvā. Nedatēts.