Datu bāze

“DEKORATĪVIE GLEZNOJUMI RĪGAS INTERJEROS.
14. GS. - 19.GS. VIDUS.”

Izstrādāja Vija Strupule

Sižeti

Pils iela 20

Arhitektūra
Profānā apbūve
Stils
Ampīrs
Vieta
Siena
Novietne
2. stāva telpa
Tehnika
Līmes krāsa uz apmetuma
Sižets
Tumši sarkans cokols ar divām kontūrlīnijām tā augšdaļā. Siena rozā ar tumšāku sarkanu uzšļakstījumu un marmorizējuma dzīslām./ Cokols ar kontūru. Marmorizējums. Uzšļakstījums.
Stratigrāfija
2. slānis uz 19.gs. sākuma apmetuma
Datējums
19.gs.1.cet.
Saglabātība
Fragmentāra
Literatūra
Špaks A. Rīga, Pils iela 20. Arhitektoniski mākslinieciskā izpēte. Rokraksts AIG arhīvā. Nedatēts.