Datu bāze

“DEKORATĪVIE GLEZNOJUMI RĪGAS INTERJEROS.
14. GS. - 19.GS. VIDUS.”

Izstrādāja Vija Strupule

Sižeti

Meistaru iela 4

Arhitektūra
Profānā apbūve
Stils
Rokoko
Vieta
Siena
Novietne
1. stāvs, telpa T1
Tehnika
Līmes krāsa uz apmetuma
Sižets
Rāmju sistēma. Aveņsārtas apmales ietver baltus panno. Dzega āderēta - koka tekstūras imitācija./ Āderējums.
Stratigrāfija
Sākotnēja apdare
Datējums
18.gs.3.cet.
Saglabātība
Ļoti fragmentāra
Literatūra
Cinis A., Ulmane V. Dzīvojamā ēka Rīgā, Meistaru ielā 4. Arhitektoniski mākslinieciskā pirmsprojekta izpēte. Sējums I Apraksts, rasējumi. - Rīga, LPSR Kultūras pieminekļu restaurēšanas projektēšanas kantoris, 1988