Datu bāze

“DEKORATĪVIE GLEZNOJUMI RĪGAS INTERJEROS.
14. GS. - 19.GS. VIDUS.”

Izstrādāja Vija Strupule

Sižeti

Meistaru iela 4

Arhitektūra
Profānā apbūve
Stils
Ampīrs
Vieta
Siena
Novietne
1. stāvs, telpa T1
Tehnika
Līmes krāsa uz apmetuma
Sižets
Horizontālais trīsdalījums. Cokols ar kontūru - pelēks, ar 4 cm platu baltu joslu atdalīts no zilganas sienas plaknes. Frīzes joslā augu ornamentika zaļganos un zilganos toņos./Frīze. Augu ornaments.
Stratigrāfija
4. krāsojuma slānis
Datējums
19.gs.1.cet.
Saglabātība
Ļoti fragmentāra, ornaments nav atšifrējams.
Literatūra
1. Cinis A., Ulmane V. Dzīvojamā ēka Rīgā, Meistaru ielā 4. Arhitektoniski mākslinieciskā pirmsprojekta izpēte. Sējums I Apraksts, rasējumi. - Rīga, LPSR Kultūras pieminekļu restaurēšanas projektēšanas kantoris, 1988 2. Strupule V. Telpu apdare Meistaru ielā 4, Rīgā.//Vēsturiskā celtniecība Latvijā. Pētniecība un projekti Restaurācijas institūtā. 1988. gada retrospekcija.-Rīga, Restaurācijas institūts, 1991,- 60.-62.lpp.