Datu bāze

“DEKORATĪVIE GLEZNOJUMI RĪGAS INTERJEROS.
14. GS. - 19.GS. VIDUS.”

Izstrādāja Vija Strupule

Sižeti

Meistaru iela 4

Arhitektūra
Profānā apbūve
Stils
Klasicisms
Vieta
Siena
Novietne
1. stāvs, telpa T1
Tehnika
Līmes krāsa uz apmetuma
Sižets
Horizontālais trīsdalījums. Cokola, durvju kontūrjosla. Marmorizējums cokolā. Siena smilšu tonī. Supraports - Gleznojums. Vienkāršots Augu ornaments - stīga ar lapiņām.
Stratigrāfija
3. apdares slānis
Datējums
19.gs. sākums
Saglabātība
Ļoti fragmentāra
Literatūra
1. Cinis A., Ulmane V. Dzīvojamā ēka Rīgā, Meistaru ielā 4. Arhitektoniski mākslinieciskā pirmsprojekta izpēte. Sējums I Apraksts, rasējumi. - Rīga, LPSR Kultūras pieminekļu restaurēšanas projektēšanas kantoris, 1988 2. Strupule V. Telpu apdare Meistaru ielā 4, Rīgā.//Vēsturiskā celtniecība Latvijā. Pētniecība un projekti Restaurācijas institūtā. 1988. gada retrospekcija.-Rīga, Restaurācijas institūts, 1991,- 60.-62.lpp.