Datu bāze

“DEKORATĪVIE GLEZNOJUMI RĪGAS INTERJEROS.
14. GS. - 19.GS. VIDUS.”

Izstrādāja Vija Strupule

Sižeti

Meistaru iela 4

Arhitektūra
Profānā apbūve
Stils
Bīdermeijers
Vieta
Griesti
Novietne
1. stāvs telpa T1-3
Tehnika
Temperas ? krāsa uz apmetuma
Sižets
Pa griestu perimetru veidotas ornamentālas joslas - Palmetes, Astragāls. (Siena skat. 237. ierakstu)/ Perimetrālas joslas griestos
Stratigrāfija
5. krāsojums uz apmetuma
Datējums
19.gs. vidus
Saglabātība
Fragmentāra
Literatūra
1. Cinis A., Ulmane V. Dzīvojamā ēka Rīgā, Meistaru ielā 4. Arhitektoniski mākslinieciskā pirmsprojekta izpēte. Sējums I Apraksts, rasējumi. - Rīga, LPSR Kultūras pieminekļu restaurēšanas projektēšanas kantoris, 1988 2. Strupule V. Telpu apdare Meistaru ielā 4, Rīgā.//Vēsturiskā celtniecība Latvijā. Pētniecība un projekti Restaurācijas institūtā. 1988. gada retrospekcija.-Rīga, Restaurācijas institūts, 1991,- 60.-62.lpp.