Datu bāze

“DEKORATĪVIE GLEZNOJUMI RĪGAS INTERJEROS.
14. GS. - 19.GS. VIDUS.”

Izstrādāja Vija Strupule

Sižeti

Miesnieku iela 1

Arhitektūra
Profānā apbūve
Stils
Klasicisms
Vieta
Sienas
Novietne
2.,3. stāva telpas
Tehnika
Auduma tapsējums
Sižets
Iespējams, audums apgleznots./ Audums uz apmetuma.
Stratigrāfija
Sākotnējs
Datējums
1803.-1806.g.
Saglabātība
Audums zudis. Saglabājušās iemūrētas koka līstes ar nagliņām.
Literatūra
Špaks A., Beitāns K., Lēvalde D., Taurena R., Veinberga K. Rīga, Miesnieku iela 1. Arhitektoniski mākslinieciskā izpēte.- Rīga, AIG, 1996 AIG arhīva Nr. 0195