Datu bāze

“DEKORATĪVIE GLEZNOJUMI RĪGAS INTERJEROS.
14. GS. - 19.GS. VIDUS.”

Izstrādāja Vija Strupule

Sižeti

Miesnieku iela 4

Arhitektūra
Profānā apbūve
Stils
Baroks
Vieta
Siena
Novietne
1.stāvs. Kāpņu telpas ieejas vestibils
Tehnika
Krīta, līmes krāsa uz apmetuma
Sižets
Melns vai tumši pelēks Cokols, balta siena./ Monohroms.
Stratigrāfija
Pirmie 3 slāņi
Datējums
18.gs. 1.puse
Saglabātība
Fragmentāra
Literatūra
Zviedrāns J., Veinberga K. Rīga, Miesnieku iela 4. Arhitektoniski mākslinieciskā izpēte. Ieejas vestibils, kāpņu telpa, 2. stāva interjeri un pagalma fasāde 1. stāva līmenī. Sējums 2. - Rīga, AIG, 2002. gada 26. februāris AIG arhīva Nr. 0205