Datu bāze

“DEKORATĪVIE GLEZNOJUMI RĪGAS INTERJEROS.
14. GS. - 19.GS. VIDUS.”

Izstrādāja Vija Strupule

Sižeti

Miesnieku iela 4

Arhitektūra
Profānā apbūve
Stils
Klasicisms
Vieta
Siena
Novietne
1.stāvs. Kāpņu telpas ieejas vestibils
Tehnika
Krīta krāsa uz apmetuma
Sižets
83 cm pelēk cokols ar melnu kontūrlīniju. Siena balta./ Cokols ar kontūru. Monohroms .
Stratigrāfija
4. slānis uz kaļķa javas pārzieduma.
Datējums
18.gs.4.cet.
Saglabātība
Fragmentāra sienas augšdaļā
Literatūra
Zviedrāns J., Veinberga K. Rīga, Miesnieku iela 4. Arhitektoniski mākslinieciskā izpēte. Ieejas vestibils, kāpņu telpa, 2. stāva interjeri un pagalma fasāde 1. stāva līmenī. Sējums 2. - Rīga, AIG, 2002. gada 26. februāris AIG arhīva Nr. 0205