Datu bāze

“DEKORATĪVIE GLEZNOJUMI RĪGAS INTERJEROS.
14. GS. - 19.GS. VIDUS.”

Izstrādāja Vija Strupule

Sižeti

Miesnieku iela 4

Arhitektūra
Profānā apbūve
Stils
Klasicisms
Vieta
Griestu ieloce
Novietne
2. stāvs, dzīvoklis 2, telpa Nr.1
Tehnika
Eļļas tempera uz apmetuma
Sižets
Griestu ielocē iluzors kasetējums, kurā pamīšus "iekārti" festoni un ziedu pušķi. Griestu plaknē gleznojums nav konstatēts./ Gleznojums ielocē. Festoni. Kasetējums. Augu ornaments
Stratigrāfija
?
Datējums
18.gs.b., 19.gs.s.
Saglabātība
Apdare restaurēta
Literatūra
Zviedrāns J., Veinberga K. Rīga, Miesnieku iela 4. Arhitektoniski mākslinieciskā izpēte. Ieejas vestibils, kāpņu telpa, 2. stāva interjeri un pagalma fasāde 1. stāva līmenī. Sējums 2. - Rīga, AIG, 2002. gada 26. februāris AIG arhīva Nr. 0205