Datu bāze

“DEKORATĪVIE GLEZNOJUMI RĪGAS INTERJEROS.
14. GS. - 19.GS. VIDUS.”

Izstrādāja Vija Strupule

Sižeti

Miesnieku iela 4

Arhitektūra
Profānā apbūve
Stils
Baroks
Vieta
Siena
Novietne
2.stāvs, dzīvoklis 2A, telpa 3
Tehnika
Kaļķa krāsa uz rupjgraudaina apmetuma
Sižets
Melns Cokols (69,5cm), melna apmale ap durvju ailu (9cm), siena balta./ Cokola, durvju kontūrjosla. Monohroms.
Stratigrāfija
Sākotnēja apdare uz apmetuma
Datējums
18.gs.2.cet.
Saglabātība
Fragmentāra.
Literatūra
Zviedrāns J., Veinberga K. Rīga, Miesnieku iela 4. Arhitektoniski mākslinieciskā izpēte. Ieejas vestibils, kāpņu telpa, 2. stāva interjeri un pagalma fasāde 1. stāva līmenī. Sējums 2. - Rīga, AIG, 2002. gada 26. februāris AIG arhīva Nr. 0205