Datu bāze

“DEKORATĪVIE GLEZNOJUMI RĪGAS INTERJEROS.
14. GS. - 19.GS. VIDUS.”

Izstrādāja Vija Strupule

Sižeti

Miesnieku iela 4

Arhitektūra
Profānā apbūve
Stils
Rokoko
Vieta
Siena
Novietne
2.stāvs, dzīvoklis 2A, telpa 3
Tehnika
Līmes krāsa uz apmetuma
Sižets
Melns Cokols (43cm), sienas plakne gaiši pelēkvioletīga. Monohroms.
Stratigrāfija
1. slānis uz kaļķu javas pārzieduma.
Datējums
18.gs.3.cet.
Saglabātība
Fragmentāra
Literatūra
Zviedrāns J., Veinberga K. Rīga, Miesnieku iela 4. Arhitektoniski mākslinieciskā izpēte. Ieejas vestibils, kāpņu telpa, 2. stāva interjeri un pagalma fasāde 1. stāva līmenī. Sējums 2. - Rīga, AIG, 2002. gada 26. februāris AIG arhīva Nr. 0205