Datu bāze

“DEKORATĪVIE GLEZNOJUMI RĪGAS INTERJEROS.
14. GS. - 19.GS. VIDUS.”

Izstrādāja Vija Strupule

Sižeti

Miesnieku iela 4

Arhitektūra
Profānā apbūve
Stils
Bīdermeijers
Vieta
Siena
Novietne
2.stāvs, dzīvoklis 2A, telpa 3
Tehnika
Līmes krāsa uz koka plankām līmēta lietā papīra.
Sižets
Gaišs pelēkzils krāsojums. Cokols (91cm), kuru atdala 4,5 cm plata koka līste. / Cokols ar koka profiljoslu.
Stratigrāfija
?
Datējums
19.gs. vidus
Saglabātība
Fragmentāra
Literatūra
Zviedrāns J., Veinberga K. Rīga, Miesnieku iela 4. Arhitektoniski mākslinieciskā izpēte. Ieejas vestibils, kāpņu telpa, 2. stāva interjeri un pagalma fasāde 1. stāva līmenī. Sējums 2. - Rīga, AIG, 2002. gada 26. februāris AIG arhīva Nr. 0205