Datu bāze

“DEKORATĪVIE GLEZNOJUMI RĪGAS INTERJEROS.
14. GS. - 19.GS. VIDUS.”

Izstrādāja Vija Strupule

Sižeti

Miesnieku iela 4

Arhitektūra
Profānā apbūve
Stils
Klasicisms
Vieta
Griestu ieloce
Novietne
2.stāvs, dzīvoklis 2A, telpa 3
Tehnika
Eļļas tempera uz apmetuma
Sižets
Medaljons ar grizajā gleznotu Putti figūriņu ielocē. Abās pusēs tam Festoni. No sienas plaknes atdala stilizēts virves gleznojums un Zobinājums./ Gleznojums ielocē. Figurāls.Grizajs.Virve
Stratigrāfija
?
Datējums
18.gs.b.
Saglabātība
Fragmentāra griestu ielocē. uz sienām slānis zudis.
Literatūra
Cine I.,Taurena R.,Robežniece A. Rīga, Miesnieku iela 4, Arhitektoniski mākslinieciskā apsekošana. Sējums 3. - Rīga, AIG, 15.07.2003. AIG arhīva Nr. 0206