Datu bāze

“DEKORATĪVIE GLEZNOJUMI RĪGAS INTERJEROS.
14. GS. - 19.GS. VIDUS.”

Izstrādāja Vija Strupule

Sižeti

Daugavgrīvas iela 7

Arhitektūra
Profānā apbūve
Stils
Bīdermeijers
Vieta
Siena
Novietne
1. stāvs, telpa 1-2
Tehnika
Līmes krāsa uz koka guļšķautņiem līmēta lietā papīra.
Sižets
Horizontālais trīsdalījums. Frīze - Reversais trafarets - uzklāts zilais fona tonis. Ornaments balts. Pelēks Cokols ar kontūru (melnu)./Melnā frīze. Trafarets.
Stratigrāfija
Sākotnēja apdare
Datējums
1845.-50. gadi
Saglabātība
Fragmentāra.
Literatūra
Veinberga K., Zviedrāns J. Rīga, Daugavgrīvas iela 7. Arhitektoniski mākslinieciskā izpēte.- Rīga, AIG, 2002 AIG arhīva Nr. 0354