Datu bāze

“DEKORATĪVIE GLEZNOJUMI RĪGAS INTERJEROS.
14. GS. - 19.GS. VIDUS.”

Izstrādāja Vija Strupule

Sižeti

Krāmu iela 1

Arhitektūra
Profānā apbūve
Stils
Baroks
Vieta
Durvis. Koka durvju vērtnes.
Novietne
Divvērtņu ārdurvis 1736. gada portālā.
Tehnika
Eļļas krāsa uz koka
Sižets
Iluzors taisnstūra formas pildiņu Gleznojums uz dēļu-šķērsdzītņu konstrukcijas vērtnēm./ Iluzori pildiņi.
Stratigrāfija
3. apdares slānis
Datējums
18.gs. 2. trešdaļa
Saglabātība
Fragmentāra. Fiksēta apdares kompozīcija.
Literatūra
Jēkabsone I., Cine I. Ēkas ieejas durvis Rīgā, Krāmu ielā 1. Arhitektoniski māksliniciskā izpēte. Sējums 1. Ēkas durvju krāsojuma izpēte. - Rīga, Restaurācijas institūts, 1990 - AIG arhīva Nr. 0840