Datu bāze

“DEKORATĪVIE GLEZNOJUMI RĪGAS INTERJEROS.
14. GS. - 19.GS. VIDUS.”

Izstrādāja Vija Strupule

Sižeti

Mazā Miesnieku iela 1

Arhitektūra
Profānā apbūve
Stils
Klasicisms
Vieta
Siena, griestu ieloce.
Novietne
2. stāvs, 4. dzīvoklis, T201
Tehnika
Līmes krāsa uz apmetuma
Sižets
Monohroms - pelēka siena, brīvrokas Gleznojums griestu ielocē. Sižets nav atšifrējams.
Stratigrāfija
1.-3. slānis
Datējums
19.gs.1.cet.
Saglabātība
Slikta
Literatūra
Gaile I. Mazā Miesnieku iela 1, Rīgā. Ēkas 2. stāva 4. dzīvokļa interjera apdares izpēte. - Rīga, KROKS, 1995 - AIG arhīva Nr. 0846