Datu bāze

“DEKORATĪVIE GLEZNOJUMI RĪGAS INTERJEROS.
14. GS. - 19.GS. VIDUS.”

Izstrādāja Vija Strupule

Sižeti

Mucenieku iela 3

Arhitektūra
Profānā apbūve
Stils
baroks/rokoko
Vieta
Sienas
Novietne
2.,3.stāvs
Tehnika
Līmes krāsa uz kaļķu javas apmetuma.
Sižets
Gaišs sienas krāsojums, tumši 31 - 35cm augsti cokoli ar ~1cm platām atdalošajām līnijām./ Cokols ar kontūru. Monohroms.
Stratigrāfija
Vairāki slāņi
Datējums
18.gs.2.,3.cet.
Saglabātība
Fragmentāra.
Literatūra
Špaks A., Beitāns K. Rīga, Mucenieku iela 3. Arhitektoniski mākslinieciskā apsekošana. - Rīga, AIG, 1995 AIG arhīva Nr. 0866.