Datu bāze

“DEKORATĪVIE GLEZNOJUMI RĪGAS INTERJEROS.
14. GS. - 19.GS. VIDUS.”

Izstrādāja Vija Strupule

Sižeti

Elijas iela 8

Arhitektūra
Profānā apbūve
Stils
Bīdermeijers
Vieta
Griesti
Novietne
1. stāvs telpa T3
Tehnika
Līmes krāsa uz apmetuma
Sižets
Krāsainas joslas pa griestu perimetru. Kontrastējoši krāsu pigmenti uz tām liecina par ornamentāciju, kas nav saglabājusies./ Perimetrālas joslas griestos
Stratigrāfija
2. krāsojums uz apmetuma
Datējums
19.gs.2.cet.
Saglabātība
Slikta, daļēji atšifrējams.
Literatūra
Špaks A., Beitāns K., Lēvalde D., Veinberga K. Rīga, Elijas iela 8. Arhitektoniski mākslinieciskā izpēte un uzmērījumi.- Rīga, AIG, 1996 AIG arhīva Nr. 0545.