Datu bāze

“DEKORATĪVIE GLEZNOJUMI RĪGAS INTERJEROS.
14. GS. - 19.GS. VIDUS.”

Izstrādāja Vija Strupule

Sižeti

Laipu iela 8, bij.Franciskāņu klosteris

Arhitektūra
Profānā apbūve bij. klostera telpās.
Stils
Renesanse
Vieta
Sienas augšdaļa.
Novietne
2. stāvs siena S1
Tehnika
Kaļķa krāsa uz rupjgraudaina apmetuma
Sižets
Atsevišķi melnas krāsas triepieni uz balta fona. To izvietojums ļauj domāt par periodiskos puslokos (festoni ?) iekārtu vītni vai citu dekoratīvu elementu./ Festoni
Stratigrāfija
Sākotnēji uz 16.gs.2.cet., vidus apmetuma.
Datējums
16.gs. vidus.
Saglabātība
Ļoti fragmentāra, nav nosakāms gleznojuma raksturs un kompozīcija.
Literatūra
Dirveiks I., Strupule V.,Zviedrāns J., Veinberga K. Rīga, Laipu iela 8, bij Franciskāņu klosteris. Arhitektoniski mākslinieciskā izpēte. - Rīga, AIG, 1999 - AIG arhīva Nr. 0554