Datu bāze

“DEKORATĪVIE GLEZNOJUMI RĪGAS INTERJEROS.
14. GS. - 19.GS. VIDUS.”

Izstrādāja Vija Strupule

Sižeti

Laipu iela 8, bij.Franciskāņu klosteris

Arhitektūra
Profānā apbūve bij. klostera telpās.
Stils
Renesanse
Vieta
Siena
Novietne
2.stāvs, Siena S2.
Tehnika
Krīta krāsa uz cieta javas pārzieduma.
Sižets
Pelēkbalts fons. Ar sarkanbrūnu krāsu veidots tīklveida raksts ("acis" 7 -8cm). 136 cm no pašr. grīdas līmeņa horizontāla līnija, uz kuras brīvi vilktas pusloka cilpiņas. Ap gaismas nišām "aizkariņš" it kā atbīdīts./ Tīkla drapērija
Stratigrāfija
2.apdares slānis.
Datējums
16.gs. vidus.
Saglabātība
Fragmentāra. Fiksēta apdares kompozīcija.
Literatūra
Dirveiks I., Strupule V.,Zviedrāns J., Veinberga K. Rīga, Laipu iela 8, bij Franciskāņu klosteris. Arhitektoniski mākslinieciskā izpēte. - Rīga, AIG, 1999 - AIG arhīva Nr. 0554