Datu bāze

“DEKORATĪVIE GLEZNOJUMI RĪGAS INTERJEROS.
14. GS. - 19.GS. VIDUS.”

Izstrādāja Vija Strupule

Sižeti

Arsenāla iela 3

Arhitektūra
Profānā apbūve
Stils
Ampīrs
Vieta
Sienas
Novietne
2.stāvs, dz. 10, telpa T7
Tehnika
Līmes krāsa uz apmetuma
Sižets
Pelēcīga siena ar gaišāku 20cm platu joslu zem dzegas, kas atdalīta ar dzeltenu un melnu kontūru. Melni un balti uzšļakstījumi. Zem dzegas melna līnija (1cm)./ Uzšļakstījums.
Stratigrāfija
3. apdares slānis
Datējums
19.gs.1.cet.
Saglabātība
Fragmentāra.
Literatūra
Dirveiks I. Rīga, Arsenāla iela 3 (A korpuss). Arhitektoniski mākslinieciskā izpēte. IV sējums. 2. stāvs (Dzīvoklis Nr.10). - Rīga, AIG, 1996 AIG arhīva Nr. 0682