Datu bāze

“DEKORATĪVIE GLEZNOJUMI RĪGAS INTERJEROS.
14. GS. - 19.GS. VIDUS.”

Izstrādāja Vija Strupule

Sižeti

Arsenāla iela 3

Arhitektūra
Profānā apbūve
Stils
Ampīrs
Vieta
Siena
Novietne
2.stāvs, dz. 10, telpa T7
Tehnika
Līmes krāsa uz apmetuma
Sižets
Horizontālais trīsdalījums ? Pelēcīgi lillā sienas plakne ar 30,5 cm platu ornamentālu frīzes joslu sienas augšdaļā, kas ieliecas arī logu sānu plaknēs. Horizontāli novietots palmetes motīvs, melns uz gaiši pelēka fona. /Trafarets. Palmetes. Frīze.
Stratigrāfija
5. apdares slānis
Datējums
19.gs.1.cet.
Saglabātība
Fragmentāra.
Literatūra
Dirveiks I. Rīga, Arsenāla iela 3 (A korpuss). Arhitektoniski mākslinieciskā izpēte. IV sējums. 2. stāvs (Dzīvoklis Nr.10). - Rīga, AIG, 1996 AIG arhīva Nr. 0682