Datu bāze

“DEKORATĪVIE GLEZNOJUMI RĪGAS INTERJEROS.
14. GS. - 19.GS. VIDUS.”

Izstrādāja Vija Strupule

Sižeti

Anglikāņu iela 3

Arhitektūra
Profānā apbūve
Stils
Bīdermeijers
Vieta
Sienas kāpņu telpā
Novietne
Kāpņu telpa ar vestibilu.T20, T11.
Tehnika
Līmes krāsa uz apmetuma
Sižets
Briljanta rusti. Katrs bloks pa diagonālēm dalīts 4 daļās. Centrā 8 lapu rozete. Kreisā skaldne sarkana, labā - zaļa. Pārējās pelēkas. 50cm augsts Cokols ar melnu, sarkanu, baltu kontūru. Zem griestiem 25cm sarkana josla ar zaļu kontūru./ Rozete
Stratigrāfija
4. krāsojuma slānis
Datējums
19.gs. vidus
Saglabātība
Fragmentāra.
Literatūra
Špaks A.,Lēvalde D., Jēkabsone I. Ēka Rīgā, Anglikāņu ielā 3. Arhitektoniski mākslinieciskā inventarizācija un interjeru izpēte.-Rīga, AIG, 1995 AIG arhīva Nr. 0652