Datu bāze

“DEKORATĪVIE GLEZNOJUMI RĪGAS INTERJEROS.
14. GS. - 19.GS. VIDUS.”

Izstrādāja Vija Strupule

Sižeti

Grēcinieku iela 4

Arhitektūra
Profānā apbūve
Stils
Manierisms/baroks
Vieta
Sienas
Novietne
2.stāva telpas
Tehnika
Līmes krāsa uz apmetuma
Sižets
20 - 30cm augsti pelēki, melni vai violeti pelēki cokoli. Gaiša (pelēcīga, belta, zilgana, dzeltena) siena, kura atsevišķos gadījumos atdalīta ar melnu kontūru./ Cokols. Monohroma siena ar kontūru.
Stratigrāfija
Sākotnējs līdz 5. slānis
Datējums
16.gs.2.puse - 1795.g.
Saglabātība
Fragmentāra.
Literatūra
Lēvalde D., Taurena R., Veinberga K. Dzīvojamā ēka Rīgā, Grēcinieku ielā 4. Arhitektoniski mākslinieciskā izpēte. -Rīga, AIG, 1995 AIG arhīva Nr. 0694