Datu bāze

“DEKORATĪVIE GLEZNOJUMI RĪGAS INTERJEROS.
14. GS. - 19.GS. VIDUS.”

Izstrādāja Vija Strupule

Sižeti

Grēcinieku iela 4

Arhitektūra
Profānā apbūve
Stils
Klasicisms
Vieta
Sienas
Novietne
2. stāvs, telpa T4
Tehnika
Līmes krāsa uz apmetuma
Sižets
Virs koka paneļiem cokolā pelēka siena ar melniem uzšļakstījumiem. Melna josla gar paneli un ap durvju ailu. Frīzes josla polihroma, ornaments nav atšifrējams./ Cokola, durvju kontūrjosla.Horizontālais trīsdalījums. Uzšļakstījums. Frīze.
Stratigrāfija
1. slānis uz apmetuma
Datējums
1795.g.
Saglabātība
Fragmentāra. Frīzes josla instalācijas ierīkošanas rezultātā bojāta.
Literatūra
Lēvalde D., Taurena R., Veinberga K. Dzīvojamā ēka Rīgā, Grēcinieku ielā 4. Arhitektoniski mākslinieciskā izpēte. -Rīga, AIG, 1995 AIG arhīva Nr. 0694