Datu bāze

“DEKORATĪVIE GLEZNOJUMI RĪGAS INTERJEROS.
14. GS. - 19.GS. VIDUS.”

Izstrādāja Vija Strupule

Sižeti

Grēcinieku iela 4

Arhitektūra
Profānā apbūve
Stils
Klasicisms
Vieta
Sienas
Novietne
3. stāvs, telpa 2
Tehnika
Līmes krāsa uz apmetuma
Sižets
Melns cokols, šaura (5,5cm) gaiši zila josla zem dzegas ar tumšāku zilu gleznotu ornamentu./ Horizontālais trīsdalījums. Cokols. Frīze. Gleznojums.
Stratigrāfija
2. slānis uz 1795. gada apmetuma
Datējums
19.gs.sākums
Saglabātība
Fragmentāri saglabājies sienas S2, S4 augšdaļā un S3 lejas daļā.
Literatūra
Lēvalde D., Veinberga K., Beitāns K. Ēka Rīgā, Grēcinieku ielā 4. Arhitektoniski mākslinieciskā inventarizācija. Sējums 3. Ēkas 3.,4.,5. stāvs. - Rīga, AIG, 1997 - AIG arhīva Nr. 0695