Datu bāze

“DEKORATĪVIE GLEZNOJUMI RĪGAS INTERJEROS.
14. GS. - 19.GS. VIDUS.”

Izstrādāja Vija Strupule

Sižeti

Grēcinieku iela 4

Arhitektūra
Profānā apbūve
Stils
Klasicisms - Ampīrs
Vieta
Sienas
Novietne
3. stāvs, telpa T3-4, T3-5, T3-6
Tehnika
Līmes krāsa uz apmetuma
Sižets
1. slānī tumši pelēks cokols ar melnbaltiem uzšļakstījumiem, dzeltena atdalošā kontūra, pelēki rozā siena. 2.,3. slānī analoga kompozīcija, citi toņi. / Cokols ar kontūru. Uzšļakstījums.
Stratigrāfija
1.,2.,3.slānis uz 1795. gada apmetuma.
Datējums
18.gs.beigas, 19.gs. 1. ceturksnis
Saglabātība
Fragmentāra.
Literatūra
Lēvalde D., Veinberga K., Beitāns K. Ēka Rīgā, Grēcinieku ielā 4. Arhitektoniski mākslinieciskā inventarizācija. Sējums 3. Ēkas 3.,4.,5. stāvs. - Rīga, AIG, 1997 - AIG arhīva Nr. 0695